KNOWLEDGE FOR SHARING

Sprzedaż jako proces

“Najlepsze w braku planowania jest to, że niepowodzenie jest kompletnym zaskoczeniem i nie jest poprzedzone okresem niepokoju i depresji.”

prof. John Preston, Boston College

DLACZEGO PROCES SPRZEDAŻY JEST WAŻNY?

Firmy, które wdrażają zarządzanie procesem sprzedaży osiągają średnio 30% wyższe wyniki. Skorzystaj z naszego procesowego podejścia do sprzedaży uwzględniającego potrzeby i zachowania klienta aby zwiększyć efektywność sprzedaży w powtarzalnym i w pełni zarządzanym procesie.

0 %
Zwiększenie liczby wygranych ofert o...
0 %
Skrócenie długości cyklu sprzedaży o...
0 %
Zwiększenie średniej wartości kontraktu o...
0 x
Średni przychód na sprzedawcę

Przejmij kontrolę nad swoją sprzedażą

  • Poznaj i zanalizuj motywy i procesy zakupowe klienta
  • Dostosuj swój proces sprzedaży
  • Zdefiniuj kluczowe działania
  • Ustal i zinterpretuj komunikaty zakupowe klienta
  • Mierz postępy

Czym się dzielimy

Doradztwo i wdrożenia zarządcze

Rozwiązujemy problemy Klienta wspólnie z jego zespołem. Implementujemy najlepsze praktyki zarządzania sprzedażą uwzględniając specyfikę i środowisko biznesowe.

Szkolenia

Pomagamy w zastosowaniu elementów strategii do efektywnego zarządzania procesem sprzedaży. Kształtujemy proklienckie postawy pracowników sprzedaży.

Analizy rynku i raporty

Dostarczamy informacje i benchmarki rynkowe pozwalające na prawidłowe spozycjonowanie się Klienta w otoczeniu konkurencyjnym.