DORADZTWO

SZKOLENIA

WARSZTATY

DORADZTWO I WDROŻENIA ZARZĄDCZE Z ZAKRESU:

 • Usprawnienie i reorganizacja systemów zarządzania sprzedażą i utrzymania klienta
 • Doskonalenie wewnętrznych procesów biznesowych
 • Budowanie i wdrożenie strategii sprzedaży
 • Wsparcie operacyjnie klientów we wdrażaniu informatycznych systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP/CRM)
 • Efektywność programów szkoleniowych podnoszących kompetencje biznesowe

SZKOLENIA I WARSZTATY

 • Organizacja i zarządzanie systemem sprzedaży
 • Tworzenie/przegląd strategii sprzedaży
 • Tworzenie/przegląd koncepcji i modelu biznesowego
 • Budowanie zespołu

CO ZYSKASZ?

 • Wzrost efektywności sprzedaży
 • Zmniejszenie zaangażowania sprzedawców w „chybione” szanse
 • Realne prognozowanie wyników sprzedaży
 • Skuteczne planowanie aktywności sprzedażowych

poznasz

 • Jakie cechy określają właściwe planowanie sprzedaży
 • Jak obliczyć właściwą wielkość szans sprzedażowych
 • Jak zarządzać planowaną sprzedażą
 • Jakie praktyki utrudniają skuteczną sprzedaż
 • Jakie są krytyczne elementy procesu sprzedaży

dowiesz się

 • Dlaczego prognozy sprzedaży są z natury niedokładne
 • Dlaczego budowanie prognoz na planowanej sprzedaży jest często złą praktyką
 • Jak korzystać z procesu prognozowania jako elementu poprawy wyników sprzedaży
 • Która z możliwych metod prognozowania jest najlepsza dla Twojego działu sprzedaży